Skatehallen öppen tillsvidare

Vi har inte haft problem med lamporna i skatehallen idag och öppnar därför skatehallen tillsvidare. Om problemet återkommer uppdaterar vi här!

Ni är alltså välkomna att komma in och skatea. 

9 november 2019