Prova på att bygga din egna klätterled

Ledbygga

Allis kommer erbjuda flera prova på tillfällen inom ledbygge för klättring på tisdagar. Klätterpersonalen kommer att tillsammans med er skapa leder som ni sedan provklättrar. Ni kommer börja ledbygget vid kl. 10.00 och det fortsätter fram till kl. 13.30. Därefter klättrar ni tillsammans på de leder ni har byggt. Vi rekommenderar att du har klättrat minst i 6 månader för att delta. Du kan göra en intresseanmälan genom att skicka ett mail till oss på allis@uppsala.se

Mvh, Allis Uppsala kommun

We at Allis Uppsala are going to offer the opportunity to build your own climbing route at our facility, where we in the climbing crew will be there to offer our guidance and to assist you. This event will take place during Tuesdays between 10.00 and 13.30, where at the end of the day we climb the problems we set and have fun. We recommend that you have been climbing for at least 6 months. You can apply by sending an email to us at allis@uppsala.se

Best regards, Allis Uppsala kommun

26 mars 2019