Prisändring 2018

Dessa priser gäller från och med 1 januari 2018. 

  0-20 år Studerande Vuxen
       
Endagskort 40 80 120
10-besökskort 300 490 790
25-besökskort 700 1150 1850
Månadskort 130 240 390
Halvårskort 500 900 1490
Familjeentré 250 250 250

11 december 2017