Öppettider 16/3

Hej! Idag kan vi tyvärr inte öppna kl. 10 p.g.a. personalutbildning. Vi har öppet kl. 13-21.

 

16 mars 2020