Allis fortsatt stängt

I väntan på beslut från krisledningsnämnden så har Allis fortsatt stängt, förhoppningsvis får vi mer information under dagen.

Uppsala kommun har beslutat att tillfälligt stänga viss verksamhet med anledning av den ökade risken för spridning av covid-19. Allis håller därför stängt under perioden 18-21 december i avvaktan på krisledningsnämndens beslut angående eventuell fortsatt stängning under resten av december

22 december 2020