Allis är stängt 19-22/12

I väntan på beslut från krisledningsnämnden så har Allis fortsatt stängt..

Uppsala kommun har beslutat att tillfälligt stänga viss verksamhet med anledning av den ökade risken för spridning av covid-19.
Allis håller därför stängt under perioden 18-21 december i avvaktan på krisledningsnämndens beslut angående eventuell fortsatt stängning under resten av december

18 december 2020